DRAŽAJ 2023 [PESNICA]

DRAZAJ-23-1027

Po do sada već ustaljenoj tradici i ove godine smo se okupili da razorimo komfor i pripremimo se za sve bitke koje nam život priređuje.