O nama

osnovano 2017

SNAGA UMA I TELA. Promocija sporta i zdravog načina života podrazumeva podizanje svesti o važnosti fizičke aktivnosti i zdrave prehrane na telesno i mentalno zdravlje. To može uključivati različite aktivnosti kao što su: organizacije sportskih događaja, edukaciju o zdravoj prehrani, podršku uključivanju u sportske aktivnosti i razvoj programa za podršku zdravlju.

Stres je prirodan odgovor na izazovne situacije u svakodnevnom životu. To može biti uzrokovano nizom faktora, kao što su posao, odnosi sa ljudima, financijski problemi i privatni problemi. Hronični stres može imati negativne posledice na fizičko i mentalno zdravlje, uključujući povećan rizik od srčanih bolesti, depresije i drugih teskoba. Za upravljanje stresom važno je baviti se aktivnostima koje smanjuju stres, poput fizičke aktivnosti, meditacije i provođenja vremena s dragim ljudima. Također je važno identifikovati i rešiti izvore stresa u vlastitom životu, poput postavljanja granica, traženja podrške i razvijanja strategija suočavanja.

Pokret DRAŽAJ je produkt savremenog života, uticaja nametnutog stresa koji je kanalisan i usmeren ka pravim vrednostima.

DRAZAJ.RS

misija

vizija

vrednosti