Više o preprekama

OCR DRAŽAJ APATIN - ARENA

Trka OCR DRAŽAJ APATIN se sastoji iz sledeće konfigurisanih prepreka:

    1. Trčanje kratke distance kroz vodu maksimalne dubine 1,2m.

Prepreka broj 1

    2. Vučenje tereta iz ležećeg položaja

Prepreka broj 2

    3. Trčanje distance približne dužine 900m

    4 . Nošenje tereta 100m kod okretnice

    5. trčanje distance približne dužine 900m – povratak

    6. Prelazak preko debla unatraške

    7. Trčanje preko guma

Prepreka broj 7

    8. Provlačenje kroz improvizovani tunel

    9. prelazak monkeybar-a (tzv. majmunare)

Prepreka broj 9

    10. penjanje 5m uz uže

Prepreka broj 10

    11. Prelazak kontra-kosog zida

    12. Prelazak kosog zida

Prepreka broj 12

    13. Prelazak preko prepreke

Prepreka broj 13

    14. Provlačenje ispod mreže

Prepreka broj 14

    15. Prolazak kroz lavirint

    16. Preskakanje prepreka